System Ekranów Akustycznych SEA

Współczesne aglomeracje wymagają rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej. Wraz z rozwojem sieci autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic miast i kolei polepsza się poziom życia mieszkańców. Wzrost natężenia ruchu drogowego wywiera jednak negatywny wpływ na ludzi i środowisko naturalne. Jednym z najbardziej uciążliwych czynników jest hałas. Skutecznym sposobem na neutralizację dotkliwych dźwięków jest izolacja hałasu ekranami akustycznymi. Panele akustyczne SEA posiadają bardzo dobre parametry izolacyjności akustycznej. Porowata struktura kulek keramzytu stanowi skuteczną pułapkę dla dźwięków, powodując ich częściowe pochłanianie. Jednocześnie specjalnie uformowana w kształcie fali powierzchnia paneli osłabia i rozprasza fale dźwiękowe w rożnych kierunkach. Dzięki dobrym parametrom izolacyjności akustycznej panele SEA wykorzystywane są do wyciszania arterii drogowych i kolejowych o znacznym natężeniu ruchu i hałasu.

PLIKI DO POBRANIA

KORZYŚCI I INFORMACJE TECHNICZNE

BUDOWA PANELI SEA

Elementy strunobetonowe wytwarzane są w unikalnym procesie produkcyjnym, co zapewnia im monolityczne połączenie warstw. Na powierzchni czołowej paneli uformowane są rezonatory akustyczne z keramzytobetonu. Kształt fali i porowata struktura odpowiedzialna jest za rozpraszanie i pochłanianie fal dźwiękowych. Sprężenie korpusow paneli splotami z wysokogatunkowej stali powoduje, że panele są odporne na uszkodzenia mechaniczne i stanowią najtrwalsze z obecnie stosowanych rozwiązań. Deklarowana trwałość paneli SEA wynosi ponad 50 lat. Poziome krawędzie paneli wyposażone są w system pioro-wpust, poprawiający parametry akustyczne i mechaniczne ekranu dźwiękochłonnego.

Budowa paneli SEA

DOBRA POCHŁANIALNOŚĆ DŹWIĘKU

powierzchnia o profilu fali i specjalnie dobrana frakcja kulek keramzytu powoduje, że hałasy komunikacyjne są odbijane i pochłaniane. Komory rezonansowe w panelach typu A3 podnoszą współczynnik pochłanialności akustycznej do poziomu 8 dB.

DOSKONAŁE PARAMETRY AKUSTYCZNE

panele dźwiękochłonne SEA wykazują doskonałe właściwości w zakresie izolacyjności akustycznej i pochłaniania dźwięków.

ŁATWOŚĆ OBSADZENIA ZIELENIĄ

porowata powierzchnia czołowa sprzyja nasadzeniom pnączy bez dodatkowych konstrukcji. Naturalne materiały użyte do produkcji paneli są obojętne dla roślin i mogą mieć właściwości oczyszczające powietrze. Panele nie wykazują tendencji do nagłych reakcji na zmiany temperatury, co jest korzystne dla roślinności.

ODPORNOŚĆ NA WYSOKIE TEMPERATURY

beton użyty do produkcji paneli akustycznych jest odporny na wysokie temperatury oraz promieniowanie UV.

ODPORNOŚĆ NA ZŁE WARUNKI POGODOWE

dzięki specjalnym recepturom i optymalnym warunkom dojrzewania, zminimalizowano nasiąkliwość betonu, co radykalnie podniosło odporność na niesprzyjające warunki pogodowe i przemarzanie.

NIEZRÓWNANA TRWAŁOŚĆ

strunobetonowa konstrukcja zapewnia trwałość szacowaną na dziesiątki lat użytkowania. Panele SEA nawet po 50 latach eksploatacji nie stracą swych właściwości. Mogą w tym okresie być wielokrotnie demontowane i montowane.

ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

strunobetonowa konstrukcja jest odporna na uderzenia kamieniami i inne uszkodzenia mechaniczne.

 
typ panela
MUROTHERM SEA
panel podwalinowy SEA ZERO panel dźwiękochłonny SEA A1 h50 panel dźwiękochłonny SEA A1 h100 panel dźwiękochłonny SEA A2 h50 panel dźwiękochłonny SEA A2 h100 panel dźwiękochłonny SEA A3 h50 panel dźwiękochłonny SEA A3 h100
przekrój i układ zbrojenia SEA ZERO SEA A1 h50 SEA A1 h100 SEA A2 h50 SEA A2 h100 SEA A3 h50 SEA A3 h100
wymiary przekroju szer. x wys. (cm) 9 x 50 ± 0.3 15 x 50 ± 0.3 15 x 100 ± 0.3 20 x50 ± 0.3 20 x 100 ± 0.3 20 x50 ± 0.3 20 x 100 ± 0.3
maksymalna długość (cm) 600 ± 0.5 600 ± 0.5 600 ± 0.5 600 ± 0.5 600 ± 0.5 600 ± 0.5 600 ± 0.5
masa elementu (kg / m²) 210 ± 11 230 ± 13 230 ± 13 270 ± 13 270 ± 13 250 ± 13 250 ± 13
izolacyjność akustyczna (dB) ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40
klasa izolacyjności DLR B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3
pochłanialność akustyczna (dB) < 4 < 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 8
klasa właściwości pochłaniających DL α (dB) A-1 A-1 A-2 A-2 A-3 A-3
ubytek masy po badaniu mrozoodpornościF 150 (%) ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
nasiąkliwość (%) ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
odpornośc na uderzenie kamieniem spełniona spełniona spełniona spełniona spełniona spełniona spełniona
opcjonalne wykonanie w technologii TiO2 możliwe możliwe możliwe możliwe możliwe możliwe możliwe